Activiteiten
 

Inzicht in Wonderlijke Samenhang van het Leven  

 

Sleutels tot de (staat van) Schepping
die het Geheel onthullen en Inspireren ...

 

Al verwonderd naar de sterren, de natuur gekeken of naar muziek, mythen en je eigen levensverhaal geluisterd, en je afgevraagd wat het allemaal betekent,  of er een onderliggende 'symfonie van betekenis' of samenhang is, een gemeenschappelijke oorsprong ?
En of er in een fris totaalperspectief, over de begrenzingen van culturen, vakgebieden en benaderingswijzen heen, dezelfde universele principes aan ten grondslag liggen ?

Net als de tijdloze heilige geschriften, en hun verborgen lagen, en mysterieuze bouwwerken overal ter wereld, en ons lichaam, kan je dit geheel als open boek gaan lezen, met de juiste sleutels op de juiste wijze gehanteerd ...

Met onze moderne 'Westerse' manier van leven, met specialisatie, versplintering en gebrek aan overzicht, aanvoelen van de kwalitatieve grote lijnen en waardering van de eenheid in de verscheidenheid, zijn we behoorlijk afgedwaald van de werkelijke natuur en onze eigen natuur als heel mens, met inbegrip van ons intuïtief ontde(n)k-vermorgen.

In deze inleidende inspirerende lezingen en aansluitende oorspronkelijke cursusreeks reikt inzicht-begeleider Stefaan Van Nuffel je onthullende sleutels aan vol kiemkracht en potentieel voor toepassing, die je tot inzicht brengen in de wonderlijke onderliggende samenhang van het leven of de werkelijkheid. De werkelijkheid van hier en nu, waarin alle tijden vervat zijn en alle culturen, waar enkelingen ook toe ingewijd werden in de Mysteriescholen en de esoterische tradities wereldwijd  (de Egyptische, Indische, Hebreeuws-Chaldeeuwse, Christelijke-Gnostische en andere).

Ont-dek het zelfde in alles, en kom er zelf achter dat alle volgende kunsten of disciplines telkens over het(zelfde) geheel gaan, één en hetzelfde tijdloze 'verhaal' achter alle verhalen:


astrologie & astronomie, geometrie,
mythologie en symboliek van alle culturen,
wiskunst en getallenleer,
ook toegepast op alfabet(ten) en woorden in diverse talen,
die zelf als netwerken van betekenis- en klankverwantschap bekeken worden,
ethymologie (de wortels van woorden),
psychologie (in directe en subtiele waarneming),
al-chemie, fysiologie,
ontwikkeling en structuur van het embryo, de aarde en de kosmos, geschiedenis,
muziekleer en klank (met de boventonen als 'klankregenboog'),
en de combinaties of kruisbestuivingen van al deze !

In zo'n holistische benadering zien we hoe al deze 'kunsten' en aspecten onderling verweven zijn in een integrale levenswetenschap.
Ook wordt duidelijk hoe deze als sleutels elkaar vanuit het geheel en als geheel wederzijds bevruchten en veel potentieel hebben tot verheldering in toepassingen en een eindeloos zelf-openbarend leren.

In afstemming met de deelnemers put de spreker uit oorspronkelijke kennis en inzicht van jarenlang veelomvattend diepte-onderzoek in voeling met de onderliggende eenheid, en met wat er leeft in de groep deelnemers in het leerproces.
Anno 2014, in de nu kiemende, nieuwe tijdsgeest van een grensoverschrijdende synthese en broederschap, lijkt de tijd rijp om dit ontde(n)k-proces weer te gaan delen -en buiten de geheime ordes. En daarmee ook de sleutels tot de verborgen lagen van schepping en evolutie; "verborgen” ook al omdat we in deze tijd gewoonlijk kijken vanuit innerlijke filters, aannames, dogma's of vakjes, te rechtlijnig of analytisch. In deze cursus echter gaan we samen een verdiepend ontdekkingsproces aan met anderen met een open geest, vanuit beide hersenhelften, onze verbeeldingskracht en gevoel voor kwalitatieve verbanden, als creatieve beeld-denkers ook zoals Leonardo da Vinci, en als totaal-waarnemers/(be)vatters die verborgen patronen ontsluieren van de dynamiek van het geheel, die in alles vervat is.  In de verhelderende eenvoud in de frisse staat-van-schepping, zien we vanzelf de sleutels, waarbij zelfinzicht de centrale sleutel is. Zo kunnen we aspecten van de schepping als open boek beginnen lezen in een netwerk van interdisciplinaire samenhang.
(Bijv. het bekende Hermetische beginsel "Zo boven, zo beneden; zo binnen, zo buiten”,
de Wet van Analogie,  Al-les-in-Alles,
en de universele Golfbeweging of Ademhaling,
die in deze reeks concreet gemaakt worden langs verschillende wonderlijke invalshoeken).

Dit maakt het mogelijk dat je als meer geïntegreerd of totaal, veelzijdig mens, je dieper kan afstemmen op het geheel in en om jezelf en de onderliggende scheppingsblauwdruk, of het Goddelijk Plan, om er beter mee samen te kunnen werken vanuit je unieke positie waar je staat als mens in het leven.
Zo kan je als een licht voor jezelf een helende brug slaan tussen verschillende onderling verweven disciplines, benaderingen en culturen en tussen de universele natuur (macrokosmos) en ons lichaam-geestcomplex(microkosmos).

Als je interesse hebt in deze verdiepende, herbronnende Mysteriescholing in jezelf, je Natuur, én de universele Natuurwetten en Natuur-weten/doorvoelen, dan is deze oorspronkelijke cursusreeks van drie dagen en/of de inleidende lezingen, een aanrader. De drie elkaar aanvullende cursusdagen zijn ook eventueel afzonderlijk te volgen.

Er is telkens ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen en interactie op deze gezamenlijke ontdekkingsreis ...

NB : De spreker en proces-begeleider, Stefaan Van Nuffel, geeft bij Padma en in het Oost-West Centrum in Antwerpen workshops, enkele lezingen en cursusreeksen hierover na jarenlange intensieve vakoverschrijdende studie, gesprekken met internationale pioniers en praktijkervaring. Dit onder meer bij een bekend internationale authentieke ayurveda-leraar en de ayurvedische arts van (onder meer) de Dalai Lama, een arts die co-auteur is met de lesgever voor één van Stefaans boeken in een geest van synthese van het beste van oud en nieuw en Oost en West, anno 2014 ...

Eerder stond helende boventonen & klankbewustzijn op het programma bij Padma, één van de toepassingen van de kennisjuweeltjes die je kan ontdekken volgens de hoger opgesomde klank- en muzieksleutel (gecombineerd met de andere sleutels): http://www.padma.nu/AlgemenArtikelen2013/boventoonzang.html ,waar je ook wat meer info vindt over de spreker.

Meer info: www.livinginsight.be, www.levendinzicht.nl en https://www.facebook.com/stefaan.vannuffel

Docent:
De workshop begeleider is Stefaan Van Nuffel (afkomstig uit België), freelance les- en interactieve voordrachtgever met hart en ziel - o.a. in het Oost-West Centrum in Antwerpen - en gepassioneerd autodidact, educatief pionier en staflid, schrijver, onafhankelijk onderzoeker rond inzicht in de samenhang in natuur(wet(t)en) & mens en baanbrekende kennis en oplossingen op maat   en intuïtief levensleerling in zelfinzicht vanuit een niet-wetend (zelf-be)vragen, dat direct en bevrijdend werkt.
Hij gaat zodoende zijn eigen weg en begeleidt op tientallen locaties in België, Nederland en soms in Zwitserland sinds jarenlang diverse creatieve en inzichtgevende workshops over en in bewustwording, samenhangen en toepassingen, klank&stem(boventonen) en integrale gezondheid naar lichaam en geest van mens en samenleving in de levenspraktijk.
Tweewekelijkse Levenswijs nu-cirkels begeleidt hij in Oost-Souburg, waar hij met zijn partner een praktijk heeft in ayurveda, levenskunst, astrologie van de ziel en zelfinzicht-begeleiding.
Vanwege zijn veelzijdige achtergrond met diepgang (wetenschappelijk, artistiek, educatief, spiritueel, enz.) spreekt hij mensen van diverse achtergrond aan, als ze open staan om samen te leren als een licht voor zichzelf, vrij van de autoriteit van een model, bemiddelaar of techniek.
Zijn focus ligt op transformatie, integratie en bewustwording, aanwezig in de kracht van het nu, en een natuurwijze kwalitatieve levenswijze dicht bij onszelf op maat van (de) natuurwet(t)en in de levenspraktijk in een grensoverschrijdende synthese (over culturen, dogma's, modellen en disciplines heen).
Hij was in een vorig leven burgerlijk ingenieur geofysica, organiseerde kunst-, creatieve en educatieve projecten en genoot diverse opleidingen, o.a. ayurveda, universele levensenergie, fundamentele & toegepaste wetenschappen, mindfulness, Vipassanameditatie, enz. en vooral een jarenlang eigen traject als autodidact met internationale contacten, omdat hij op zijn diepere vragen in dit alles geen bevredigend, levensecht antwoord vond ...

 

Datum
 : 
Cursus woensdag 28/5/14 en 11/6/14 (kan ook apart)
 
Tijd
 : 
van 19:10 tot 21:00 uur (lezingen); cursusreeks: 19:00 tot 22:00 uur
 
Plaats
 :
Padma Verwerijstraat 51a, 4331 TB Middelburg, www.Padma.nu
 
Bijdrage
 : 
Lezingen (2 losse): telkens €7, Cursusavonden reeks van 3x3 uur: €60,- voor de reeks voor wie een lezing volgde (€70,- anders en €30,- per losse cursusavond)
 
Aanmelden bij
 : 
Vooraf aanmelden graag een week van tevoren
via livinginsight@gmail.com
of bellen: 0646683461 of t.: 0118.474435
 
Docent
 :
Stefaan Van Nuffel.
lesgever, inzichtbegeleider, onderzoeker en auteur
Informatie : www.levendinzicht.nl en www.livinginsight.be
(en https://www.facebook.com/stefaan.vannuffel)
 
Bijzonderheden
 
lestaal: Nederlands, met Engelse vertaling indien nodig (Dutch translated into English if necessary)
 

 

Living Insight , Oost-Souburg,

adviesgesprek ayurveda, levensinzicht, geboorteklankconsult & ziele-astrologisch

Praktijk Adviesgesprekken Integrale Gezondheid (Ayurveda) & Levenskunst,
Ziele-astrologie, Tijdloze Wijsheid,
tweewekelijkse Zelfinzichtdialooggroep en Begeleiding.
Stefaan Van Nuffel & Jessica Jobse 0646683461