search
Activiteiten
 
 
Bibliotheek
 

eerst_indruk_kl


 
Expositie
 

Adrie_de_Putter_2_kl 
Stichting Padma Zeeland
Verwerijstraat 51a
4331TB Middelburg
administratie@padma.nu 


 

Padma is een ontmoetingsplek waar mensen in alle rust en met respect voor elkaar in een veilige omgeving de weg naar zelfkennis kunnen onderzoeken. Stichting Padma Zeeland is gevestigd in een momumentaal pand in het centrum van Middelburg. Hier vinden allerlei activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording plaats.  

 

 

Osteopathie werpt een ander licht op uw klacht
osteopatie_padma_banner_1

Algemeen
  
Osteopathie is een behandelwijze waarbij minder goed beweeglijke weefsels in het lichaam worden opgespoord en losgemaakt, om de oorzaak van pijnklachten en/ of dysfuncties weg te nemen. De behandeling gebeurt manueel, dat wil zeggen: met de handen.

Visie

Het geheel is meer dan de som der delen
Het lichaam wordt als een eenheid beschouwd, een functioneel geheel, een holistische visie dus. Er zijn 3 systemen te onderscheiden die nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar in evenwicht houden: het bewegingsapparaat (botten, spieren en gewrichten), de inwendige organen en het zenuwstelsel met zijn omhulsel (wervelkolom en schedel).

Vrijheid van bewegen is een parameter voor de gezondheid
Mobiliteit, een goede beweeglijkheid van alle weefsels ten opzichte van elkaar, is ons streven. Herstel van mobiliteit in de weefsels betekent een verbetering van de doorbloeding en de zenuwgeleiding: het lichaam wordt op deze manier weer beter in staat gesteld het “zelf-genezend vermogen” aan te wenden.

Op zoek naar de oorzaak

Wij zijn specialisten op het gebied van onderlinge verbindingen en invloeden tussen de verschillende lichaamsweefsels. Oude trauma’s of littekens bijvoorbeeld kunnen ten grondslag liggen aan een klacht in een totaal andere lichaamsregio. De oorzaak van klachten komt juist vaak elders vandaan. Vergelijk het met een scheefliggende dakpan: het is helemaal niet gezegd dat het loodrecht daaronder gaat druppen!
    
Veiligheid boven alles

Aanpakken van de oorzaak betekent in de praktijk dat de regio waar zich de klacht bevindt vaak weinig directe hinder heeft tijdens de behandeling; dit is meer dan eens een prettige bijkomstigheid en daarnaast vergroot het (bv. in het geval van een dreigende hernia in de rug) de veiligheid van handelen. Deze veiligheid is een belangrijk aspect in de opleiding en in de uitvoering van ons beroep. Hiervoor stellen we vragen, voeren we testen uit en verwijzen we u eventueel naar uw huisarts. 
Anatomie, (neuro-)fysiologie en embryologie vormen de basis van de osteopathie. We hebben een gedegen kennis van de bouw, het functioneren en het ontstaan van het lichaam vanaf de bevruchting. Het integreren van deze kennis in de praktijk maakt van de osteopathie een uniek vak.

Geschiedenis

De Amerikaanse arts Andrew Taylor Still is de grondlegger van de osteopathie. Hij stichtte in 1891 de “American School of Osteopathie” en legde daarmee het fundament voor de moderne manuele behandelwijzen. In Groot- Brittannië en Frankrijk heeft de osteopathie een lange traditie, welke via België overwaaide naar Nederland. Sinds 1987 is ons beroep landelijk georganiseerd in de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).

Werkwijze en gang van zaken

De eerste afspraak maakt u telefonisch, u heeft geen verwijzing nodig. We beginnen met een uitgebreid vraaggesprek: alles over uw klacht(en), maar ook over doorgemaakte ziekten, operaties, breuken, medicijngebruik, trauma’s en leefgewoonten. Bij jonge kinderen willen we graag alles weten over de zwangerschap, de bevalling en de eerste tijd na de geboorte. Ook bij een vervolgafspraak praten we eerst even bij: hoe was de reactie op de behandeling, wat is er opgevallen in de tussenliggende tijd? Daarna vindt er een uitgebreid bewegingsonderzoek plaats (in ondergoed), waarbij alle mobiliteitsverliezen van het hele lichaam in kaart worden gebracht. Dit is voor ons een goed moment om uitleg te geven en u mee te laten voelen. Mensen zijn vaak verrast over het andere inzicht dat gaandeweg ontstaat. Er worden waar nodig aanvullende testen gedaan met betrekking tot provocatie (wat roept de klacht op?) en veiligheid (zijn er signalen die we niet vertrouwen?). Er volgt een relatief korte behandeling de eerste keer. Bij vervolgafspraken is het omgekeerde het geval: een kort praatje, weer een bewegingsonderzoek en een langere behandeling.

Wij trekken steeds weer een uur voor u uit. Deze tijd is nodig, u zult dat ervaren. De frequentie van behandelen is vaak eens per 3 à 6 weken, baby’s en personen met een acuter beeld uitgezonderd: voor hen geldt vaak een frequentie van eens per 1 à 2 weken. Indien uw vervolgafspraak tussentijds moet worden bijgesteld om een goede reden, zijn wij hiertoe steeds bereid. 
U wordt geadviseerd extra te drinken de dag van de behandeling, om de afvalstoffen die zijn vrijgekomen verdund af te voeren; dit draagt er aan bij dat er in veel gevallen geen of slechts een beperkte ongewenste reactie ontstaat nadien. Ook is het handig om geen buitengewone lichamelijke inspanningen te plannen op het gebied van werk of sport die dag.
 
Sonja de Deckere (D.O. - MRO)
Sonja is osteopaat sinds 2002 (Int. Academy of Osteopathie, Gent). Na 10 jaar te hebben gewerkt als fysiotherapeut is de overstap naar de osteopathie gemaakt en werd de praktijk in 2003 gestart (dat was nog op de Seissingel). 

“Het is gewoon een heel mooie uitdaging om klachten in een breed perspectief te plaatsen om zodoende tot een beter begrip te kunnen komen waar het lichaam een helpende hand kan gebruiken.”

Sonja werkt onder andere met “Geïntegreerde Technieken” van Frank de Bakker D.O.- MRO, een bron van inspiratie en een methode die een zeer inzichtelijke manier van werken met zich meebrengt en het “kraken” zo goed als overbodig maakt.

osteopathie_padma_banner_2 
In het kort

handen40px 

Osteopaat

sonjadedeckere

Sonja de Deckere

Kosten:

Het tarief voor een behandeling van ongeveer één uur bedraagt €90,-.

Het tarief voor een korte behandeling van ongeveer een half uur bedraagt €56,-. Deze korte behandeling wordt nagenoeg alleen gebruikt voor de vervolgbehandelingen van baby’s: een lange behandeling is voor hen te belastend. De behandelfrequentie ligt dan vaak hoger.

Informatie

website
email

Telefoon:
06  216 818 75 (Sonja)