Activiteiten
 

 

Huurvoorwaarden en faciliteiten voor huur bij Padma

Naleving huurvoorwaarden
Lees deze huurvoorwaarden aandachtig, ook als u een optieboeking doet. Het niet naleven van de huurvoorwaarden kan vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst / gebruiksovereenkomst / boeking of optieboeking tot gevolg hebben.

Huur faciliteiten
Wanneer u een ruimte bij Padma huurt is dat zonder faciliteiten, u huurt een kale ruimte. Padma biedt en factureert extra faciliteiten. U kunt hierbij denken aan stoelen, tafels, geluidsapparatuur, beamer, projectiescherm enz.. Bij grote groepen, 50 personen en meer, wordt een toeslag berekend. Voor mogelijkheden en prijzen kunt u contact opnemen met de administratie: 
administratie@padma.nu

Definitie huurperiode/huurtijd 
Een huurperiode bestaat uit minimaal 2 uur. Voor de lesruimten geldt dus altijd een start-huurtarief van minimaal twee aaneengesloten uren. Indien meerdere uren gehuurd worden, bijvoorbeeld 3 uur, dan dienen deze aaneengesloten te zijn. Het huren van een lesruimte voor één uur is niet mogelijk. Het is ook niet mogelijk een uur (lunch- of dinerpauze) weg te laten. De mogelijke huurperioden zijn tussen 8:00 en 22:00 uur van maandag tot en met zondag. Een huurperiode kan telkens met één uur verlengd worden aansluitend op de minimale 2 uur. Er kan alleen op elk heel uur van de dag gestart worden met huren. De huur tijd is inclusief de tijd die nodig is ter voorbereiding en opruimen van de betreffende ruimte. Naleving hiervan is strikt noodzakelijk, ook als er (volgens u) geen huurder voor of na u is.

Definitie boeking en optieboeking 

Bij een boeking gaat u direct een betalingsverplichting aan. De gereserveerde ruimte wordt voor u vrijgehouden. Bij een optieboeking kunt u een datum vastleggen zonder directe betalingsverplichting. Het is echter een optie! Dit betekent dat Padma de optie kan beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er voor dezelfde optie een definitieve boekingsaanvraag komt. De volgende situaties kunnen dan ontstaan:
1. U krijgt de keuze om op dat moment uw boeking definitief te maken.
2. U kunt een optie krijgen op een andere ruimte.
3. In uitzonderlijke gevallen kan Padma beslissen dat de optie komt te vervallen, u kunt dan natuurlijk een optie vragen voor een andere datum. Let op! Als een optieboeking niet volgens de huurvoorwaarden tijdig wordt afgezegd en de opzegdatum verstrijkt gaat u de betalingsverplichting aan. Tevens wordt elke optieboeking tegen het incidenteel tarief gefactureerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw boeking in het online boekingssysteem en het tijdig melden van een boeking die komt te vervallen.

Begin- en eindtijden

De huurder dient zich te houden aan de begin- en eindtijden. De huurtijden zijn inclusief de tijd voor het inrichten en opruimen van de ruimte. Wanneer u zonder overleg de gereserveerde tijd overschrijdt, zijn de extra kosten € 12,50 per half uur (ongeacht de ruimte).

Gebruik van de ruimte

Vóór gebruik van de ruimte dient u de ruimte te controleren op netheid, reinheid, gebreken en aanwezigheid van de materialen. Huurders hebben de verplichting de materialen in de ruimten te laten waar ze thuishoren. Bij constatering van onjuistheden dient u mede huurders hierop aan te spreken. Vóór gebruik van de ruimte hiervan melding te maken bij de coördinator van Padma. Bij vertrek dient de ruimte netjes en schoon achtergelaten te worden. Alle gebruikte voorzieningen dienen volledig opgeruimd te worden. Bij vertrek ALTIJD de verlichting en verwarming uit (draai de radiatoren op stand 2). De deur het liefst op een kier te zetten zodat duidelijk is dat de ruimte niet in gebruik is. 
Laat de ruimte netter achter dan u hem heeft aangetroffen.

Geluid
Tijdens pauzes of aan het eind van de activiteit dient er rekening gehouden te worden met andere groepen en therapeuten, bijvoorbeeld zachtjes praten op de gang, u kunt socialiseren in de Zonnebloem met thee, koffie of iets anders. Houd de deuren tijdens de activiteiten zoveel mogelijk gesloten. De huurder kan gebruik maken van (de gehuurde) audioapparatuur, u dient hierbij rekening te houden met andere huurders. Voor het produceren van "veel" geluid, moet altijd vooraf toestemming worden gevraagd.

Consumpties Trefpunt Keuken

Consumpties zijn verkrijgbaar in het trefpunt van Padma, "de Zonnebloem". U kunt ook koffie, thee, frisdrank, soep of een lunch laten verzorgen. Neem hiervoor contact op met de administratie van Padma. Als u zelf een lunch of pauze wilt verzorgen kunt u voor een gebruiksvergoeding de keuken met de aanwezige materialen en de Zonnebloem gebruiken. U bent daarmee niet per definitie de enige gebruiker. Wanneer meerdere huurders gebruik maken van de keuken en de Zonnebloem zult u onderling moeten overleggen over de gebruiksmomenten. Indien u als huurder graag water wilt verstrekken aan uw cursisten tijdens een cursus of consult, dan dient u zelf voor (kartonnen/plastic) bekers te zorgen. De huurder is er verantwoordelijk voor dat alle meegenomen kopjes en glazen weer teruggebracht worden naar de "Zonnebloem/keuken". Z
org ervoor dat de ruimten vrij zijn van thee- of koffievlekken.

Verkopen
De verkoop van artikelen door de huurder aan zijn/haar deelnemers is alleen toegestaan indien dat vooraf aan de administratie is gemeld en door deze daarvoor toestemming is gegeven.

Betaling 

De factuur met het huurbedrag wordt achteraf verstuurd en betaald. Ook optieboekingen worden achteraf gefactureerd en betaald. De betaling van de totale huursom en eventuele promotionele-, en/of facilitaire ondersteuning, wordt binnen twee weken na ontvangst van de factuur gestort op rekening NL95TRIO0390425559  t.n.v. St. Padma Zeeland te Middelburg o.v.v. het factuurnummer.

Annulering en annuleringskosten
Bij een optie-boeking dient u uiterlijk één week voorafgaand aan de datum van de boeking de optieboeking te annuleren. Wanneer dit niet gebeurt zal het huurbedrag in rekening worden gebracht. Bij een definitieve boeking zal bij annulering tussen vier en twee weken voor de huurperiode 30% van de totale huursom in rekening worden gebracht. Bij annulering minder dan twee weken voor de reservering zal de volledige huurprijs in rekening worden gebracht.
Als een optieboeking moet wijken vanwege een definitieve boeking gaat de definitieve boeking per direct de betalingsverplichting van 30% van de totale huursom aan, bij annulering 
minder dan twee weken voor de reservering zal de volledige huurprijs in rekening worden gebracht. Bij overmacht of calamiteit, dit is ter beoordeling aan het bestuur van Padma, kan anders besloten worden.

Brandveiligheid
In het pand is een brandmelding systeem aanwezig, breng uzelf en anderen op de hoogte van de werking hiervan en de aangegeven vluchtroutes. Roken is in heel het pand verboden, dit geldt ook voor zogenoemde e-sigaretten.
Het gebruik van wierook, kaarsjes of waxinelichtjes is toegestaan. Dit dient te gebeuren in veilige houders en op een geschikte ondergrond.
Wierook, kaarsjes en waxinelichtjes dienen ALTIJD onder toezicht te worden gebrand.
Kaarsvet-, schroei- en brandvlekken of andere schade als gevolg van het gebruik van wierook, kaarsjes of waxinelichtjes dient direct gemeld te worden. Schade wordt op de huurder (diens verzekering) verhaald.

Schade of vermissing

De huurder is aansprakelijk voor iedere schade aangebracht aan het gebouw en/of accommodatieruimte en materieel, zowel door de huurder zelf als door de door de huurder gevraagde deelnemers of genodigden, in welke hoedanigheid ook.
Elke schade aan de inboedel of vermissing van inboedel door de huurder of aan hem/haar verbonden deelnemers, dient direct gemeld te worden en is voor rekening van de huurder.

Aansprakelijkheid, diefstal, verzekering

De aansprakelijkheid ten aanzien van derden wordt niet gedekt door een verzekeringspolis van Padma. Huurders dienen zich hiervoor zelf te verzekeren. Padma aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing, ontvreemding, diefstal, verlies of beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de huurder of dat betrekking heeft op de activiteit die de huurder organiseert.

Padma Nieuwsbrief
 
Nieuws informatie aanbod ontwikkelingen  
 
 
 
 
 
Padma Agenda

Zo Ma Di Wo Do Vr Za
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Go to Selected

Jul 2019
Klik hier voor alle
activiteiten in Juli

23 Jul
Hatha Yoga Willemien Lievense
Verdiepingsmeditatie Ko de Rooij

26 Jul
Verdiepingsmeditatie Ko de Rooij

30 Jul
Hatha Yoga Willemien Lievense

4 Aug
Kunst- en Cultuurroute Middelburg

6 Aug
Pilates Jacqueline Floresse
Tai Chi Vicente Quandt
Verdiepingsmeditatie Ko de Rooij

7 Aug
Zwangerschapsyoga Jacqueline Willeboordse

8 Aug
Tai Chi Vicente Quandt

9 Aug
Verdiepingsmeditatie Ko de Rooij

13 Aug
Pilates Jacqueline Floresse
Spirituele groep Käthe Postema
Tai Chi Vicente Quandt
Verdiepingsmeditatie Ko de Rooij

14 Aug
Zwangerschapsyoga Jacqueline Willeboordse

15 Aug
Tai Chi Vicente Quandt

16 Aug
Verdiepingsmeditatie Ko de Rooij

19 Aug
Hatha Yoga Corrine Schot

20 Aug
Tai Chi Vicente Quandt
Pilates Jacqueline Floresse
NLP Opleiding IM-Pact Opleidingen
Verdiepingsmeditatie Ko de Rooij

21 Aug
Hatha Yoga Corrine Schot
Zwangerschapsyoga Jacqueline Willeboordse

22 Aug
Tai Chi Vicente Quandt

23 Aug
Hatha Yoga Suzanne van de Pas
Verdiepingsmeditatie Ko de Rooij

26 Aug
Hatha Yoga Willemien Lievense
Hatha Yoga Corrine Schot
Tai Chi Qigong Mieke Rep

27 Aug
Hatha Yoga Willemien Lievense
Tai Chi Vicente Quandt
Pilates Jacqueline Floresse
Verdiepingsmeditatie Ko de Rooij

28 Aug
Hatha Yoga Corrine Schot
Zwangerschapsyoga Jacqueline Willeboordse
Kundalini Yoga Marion van de Velde

29 Aug
Hatha Yoga Willemien Lievense
Tai Chi Vicente Quandt
Kundalini Yoga Marion van de Velde

30 Aug
Hatha Yoga Willemien Lievense
Hatha Yoga Suzanne van de Pas
Verdiepingsmeditatie Ko de Rooij

1 Sep
Kunst- en Cultuurroute Middelburg

6 Okt
Kunst- en Cultuurroute Middelburg

3 Nov
Kunst- en Cultuurroute Middelburg

1 Dec
Kunst- en Cultuurroute Middelburg