Activiteiten
 
 
Karin Schrijft
 
Karin Weterings schrijft voor Padma regelmatig een column, over alles wat het leven leuk en moeilijk maakt.

proberen


Als ik nu nog eens iemand hoor zeggen: ‘Je moet het niet proberen, je moet het doen’ dan hoek ik die neer.
                             
 
Bibliotheek
 

finley_1
 
“De kracht van moedig leven” 

Guy Finley

 

stompe_toren

Huidige expositie in Padma: 
André Klompmakers

 
 
 
Stichting Padma Zeeland
Verwerijstraat 51a
4331 TB Middelburg

info@padma.nu 
 
Huurvoorwaarden en faciliteiten voor huur bij Padma

 

Naleving huurvoorwaarden
Lees deze huurvoorwaarden aandachtig, ook als u een optieboeking doet. Het niet naleven van de huurvoorwaarden kan vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst / gebruiksovereenkomst / boeking of optieboeking tot gevolg hebben.

Promotionele, facilitaire en administratieve ondersteuning, wanneer een ruimte bij Padma wordt gehuurd.

1.    Indien de activiteit past bij de missie en visie van Padma kan deze kosteloos opgenomen worden in de agenda op de website van Padma. Daarnaast kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheid. Opname in de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Padma. Vermelding op een aparte pagina op de Padma website, inclusief vermelding op de homepage van Padma, eventueel met doorverwijzing naar eigen website. Vermelding op website, in de nieuwsbrief en agenda De kosten zijn 1e vermelding € 35,00 2e vermelding € 17,50 3e vermelding € 10,00 Alle volgende € 7,50 Herhaalvermelding € 5,00 ( tarieven september 2009)


Wanneer u een ruimte bij Padma huurt is dat zonder faciliteiten, u huurt een kale ruimte. Padma biedt en factureert extra faciliteiten. U kunt hierbij denken aan stoelen, tafels, geluidsapparatuur, beamer, projectiescherm enz. enz.. Bij grote groepen, 50 personen en meer, wordt een toeslag berekend. Voor mogelijkheden en prijzen kunt u contact maken met de administratie. administratie@padma.nu

Definitie huurperiode/huurtijd 
Een huurperiode bestaat uit minimaal 2 uur. Voor de lesruimten geldt dus altijd een start- huurtarief van minimaal twee aaneengesloten uren. Indien meerdere uren gehuurd worden, bijvoorbeeld 3 uur, dan dienen deze aaneen gesloten te zijn. Het huren van een lesruimte voor één uur is niet mogelijk. Het is ook niet mogelijk een uur (lunch pauze) weg te laten. De mogelijke huurperioden zijn tussen 8:00 en 22:00 uur van maandag tot en met zondag. Een huurperiode kan telkens met één uur verlengd worden aansluitend op de minimale 2 uur. Er kan op elk heel uur van de dag gestart worden met huren. De huur tijd is inclusief de tijd die nodig is ter voorbereiding en opruimen van de betreffende ruimte. Naleving hiervan is strikt noodzakelijk, ook als er (volgens u) geen huurder voor of na u is.

Definitie boeking en optieboeking 
Bij een boeking gaat u direct een betalingsverplichting aan. De gereserveerde ruimte wordt voor u vrijgehouden. Bij een optieboeking
kunt u een datum vastleggen zonder directe betalingsverplichting. Het is echter een optie! Dit betekent dat Padma de optie kan beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er voor dezelfde optie een definitieve boekingsaanvraag komt. De volgende situaties kunnen dan ontstaan:
1. U krijgt de keuze om op dat moment uw boeking definitief te maken.
2. U kunt een optie krijgen op een andere ruimte.
3. In uitzonderlijke gevallen kan Padma beslissen dat de optie komt te vervallen, u kunt dan natuurlijk een optie vragen voor een andere datum. Let op! Als een optieboeking niet volgens de huurvoorwaarden tijdig wordt afgezegd en de opzegdatum verstrijkt gaat u de betalingsverplichting aan. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw boeking in het online boekingssysteem en het tijdig melden van een boeking die komt te vervallen.

Begin- en eindtijden

De huurder dient zich te houden aan de begin- en eindtijden. De huurtijden zijn inclusief de tijd voor het inrichten en opruimen van de ruimte. Wanneer u zonder overleg de gereserveerde tijd overschrijdt, zijn de extra kosten € 12,00 per half uur (ongeacht de ruimte).

Gebruik van de ruimte
Vóór gebruik van de ruimte dient u de ruimte te controleren op netheid, reinheid, gebreken en aanwezigheid van de materialen. Huurders hebben de verplichting de materialen in de ruimten te laten waar ze thuishoren. Bij constatering van onjuistheden dient u mede huurders hierop aan te spreken. Vóór gebruik van de ruimte hiervan melding te maken bij de coördinator van Padma. Bij vertrek dient de ruimte netjes en schoon achtergelaten te worden. Alle gebruikte voorzieningen dienen volledig opgeruimd te worden. Bij vertrek ALTIJD de verlichting en verwarming uit (draai de radiatoren op stand 2). De verwarming dient ook op 2 gezet te worden als er ramen worden opengezet. En de deur het liefst op een kier te zetten zodat duidelijk is dat de ruimte niet in gebruik is.

Geluid

Tijdens pauzes of aan het eind van de activiteit dient er rekening gehouden te worden met andere groepen en therapeuten, bijvoorbeeld zachtjes praten op de gang, u kunt socialiseren in de Zonnebloem met thee, koffie of iets anders. Houd de deuren tijdens de activiteiten zoveel mogelijk gesloten. De huurder kan gebruik maken van (de gehuurde) audioapparatuur, u dient hierbij rekening te houden met andere huurders. Voor het produceren van "veel" geluid, moet altijd vooraf toestemming worden gevraagd.

Consumpties Trefpunt Keuken
Consumpties zijn verkrijgbaar in het trefpunt van Padma, "de Zonnebloem". U kunt ook koffie, thee, frisdrank, soep of een lunch laten verzorgen. Neem hiervoor contact op met de coördinator van Padma. Als u zelf een lunch of pauze wilt verzorgen kunt u voor € 10,= gebruiksvergoeding de keuken met de aanwezige materialen en de Zonnebloem gebruiken. U bent daarmee niet per definitie de enige gebruiker. Wanneer meerdere huurders gebruik maken van de keuken en de Zonnebloem zult u onderling moeten overleggen over de gebruiksmomenten. Indien u als huurder graag water wilt verstrekken aan uw cursisten tijdens een cursus of consult, dan dient u zelf voor (kartonnen/plastic) bekers te zorgen. De huurder is er verantwoordelijk voor dat alle meegenomen kopjes en glazen weer teruggebracht worden naar de "Zonnebloem/keuken".

Verkopen
De verkoop van artikelen door de huurder aan zijn/haar deelnemers is alleen toegestaan indien dat vooraf aan de coördinator is gemeld en door deze daarvoor toestemming is gegeven.

Betaling
De factuur met het huurbedrag wordt vooraf verstuurd en betaald. Ook optieboekingen worden vooraf gefactureerd en betaald, als blijkt dat een optieboeking is geannuleerd dan wordt het huurbedrag gecrediteerd of verrekend. De betaling van de totale huursom en eventuele promotionele-, en/of facilitaire ondersteuning, wordt binnen twee weken na ontvangst van de factuur gestort op rekening 390425559 t.n.v. St. Padma Zeeland te Middelburg o.v.v. het factuurnummer. De facturen van Padma zijn zonder b.t.w

Annulering en annuleringskosten
Bij een optie-boeking dient u uiterlijk één week voorafgaand aan de datum van de boeking de optieboeking te annuleren. Wanneer dit niet gebeurt zal het huurbedrag dat in rekening gebracht is verschuldigd zijn. Bij een definitieve boeking zal bij annulering tussen vier en twee weken voor de huurperiode 30% van de totale huursom in rekening worden gebracht. Bij annulering minder dan twee weken voor de reservering zal de volledige huurprijs in rekening worden gebracht. Bij overmacht of calamiteit, dit is ter beoordeling aan het bestuur van Padma, kan anders besloten worden.

Brandveiligheid
In het pand is een brandmelding systeem aanwezig, breng uzelf en anderen op de hoogte van de werking hiervan en de aangegeven vluchtroutes. Roken is in heel het pand verboden, dit geld ook voor zogenoemde e-sigaretten.
Het gebruik van wierook, kaarsjes of waxinelichtjes is toegestaan. Dit dient te gebeuren in veilige houders en op een geschikte ondergrond.
Wierook, kaarsjes en waxinelichtjes dienen ALTIJD onder toezicht te worden gebrand.
Kaarsvet-, schroei- en brandvlekken of andere schade als gevolg van het gebruik van wierook, kaarsjes of waxinelichtjes dient direct gemeld te worden. Schade wordt op de huurder (diens verzekering) verhaald.

Schade of vermissing
De huurder is aansprakelijk voor iedere schade aangebracht aan het gebouw en/of accommodatieruimte en materieel, zowel door de huurder zelf als door de door de huurder gevraagde deelnemers of genodigden, in welke hoedanigheid ook.
Elke schade aan de inboedel of vermissing van inboedel door de huurder of aan hem/haar verbonden deelnemers, dient direct gemeld te worden en is voor rekening van de huurder.

Aansprakelijkheid, diefstal, verzekering

De aansprakelijkheid ten aanzien van derden wordt niet gedekt door een verzekeringspolis van Padma. Huurders dienen zich hiervoor zelf te verzekeren. Padma aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing, ontvreemding, diefstal, verlies of beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de huurder of dat betrekking heeft op de activiteit die de huurder organiseert.